• Kuszenie Jezusa

  Kuszenie Jezusa

  „Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz...

 • Manna z nieba

  Manna z nieba

  „Manna z nieba” to jeszcze jeden z licznych biblizmów funkcjonujących w języku polskim. Oznacza nieoczekiwany dar, niespodziewaną pomyślność losu. Utarł się również zwrot o zabarwieniu nieco ironicznym „żyć manną z nieba (albo manną Bożą), czyli...

 • Miska soczewicy

  Miska soczewicy

  W biblijnej przypowieści Ezaw zrzekł się pierworództwa na rzecz młodszego brata bliźniaka za miskę soczewicy. Wrócił bowiem głodny po całym dniu pracy w polu i pragnął się tylko szybko nasycić. W opowieści tej bierze początek popularny frazeologizm o misce soczewicy....

 • Dzieje Apostolskie

  Dzieje Apostolskie

  Dzieje Apostolskie, które są w Nowym Testamencie przejściem od Ewangelii do Listów św. Pawła, przedstawiają początki Chrystusowego Kościoła. Spisane zostały przez św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii kanonicznej. Mimo obecnej nazwy, przede wszystkim opisują...

 • List do Rzymian

  List do Rzymian

  Autor Listu do Rzymian, św. Paweł, został nazwany Apostołem Narodów jako ten, który zaniósł Ewangelię od Azji Mniejszej aż po Europę, być może nawet do Hiszpanii, co jednak nie jest poświadczone dowodami. Urodził się w ósmym roku po Chrystusie w Tarsie w...

 • Księga Wyjścia

  Księga Wyjścia

  Księga Wyjścia z greckiego exodus jest częścią Pięcioksięgu Mojżeszowego i zalicza się do pism Starego Testamentu. Jej nazwa bierze swój początek w wydarzeniach narodu izraelskiego, związanych z ucieczką z ziemi egipskiej. Jest to bardzo istotna karta w dziejach historii tego...

 • Księga Estery

  Księga Estery

  Księga Estery jest jedną z ostatnich ksiąg Starego Testamentu i znajduje się bezpośrednio po Księdze Judyty. Księgę napisał nieznany autor w okresie hellenistycznym (III – II w. p. n. e.). Zaliczana jest ona do pism deuterokanonicznych przez co jest odrzucana przez Żydów i...

 • Księga Psalmów

  Księga Psalmów

  Księga psalmów jest dziełem odznaczającym się wysoką maestrią. Treści zawarte w tej Księdze zachwycały od dawna swym przekazem, będąc inspiracją dla wielu wytrawnych poetów, literatów podnoszących trud jej tłumaczenia (Jan Kochanowski, Czesław Miłosz, Roman...