• Wspólna modlitwa i więzi społeczne

  Wspólna modlitwa i więzi społeczne

  Wobec rozwoju socjologii na przestrzeni XIX i XX wieku jedna z koncepcji społeczeństwa, propagowana przez środowiska liberalne, stała się tak naprawdę ciężka do obronienia. Chodzi mianowicie o definicję określającą społeczeństwo jako zbiór jednostek, czy też...

 • Wolna wola wobec dylematu wyboru

  Wolna wola wobec dylematu wyboru

  W życiu cały czas musimy podejmować decyzje, choć rzecz jasna różnią się one ciężarem gatunkowym. Jedne z nich są to tak zwane życiowe wybory, decydujące o ścieżce edukacji, wykonywanym zawodzie, wyborze żony lub męża-przykładów można znaleźć naprawdę dużo. Na...

 • Wartości chrześcijańskie i ich zakorzenianie w społeczeństwie

  Wartości chrześcijańskie i ich zakorzenianie w społeczeństwie

  Wyniki wyborów z 9 października 2011 roku przyniosły niespodziankę w postaci wejścia do sejmu nowego ugrupowania politycznego, jawnie odwołującego się do antykatolickiej retoryki. Jego członkowie zresztą nie kryją się ze swoim negatywnym nastawieniem do Kościoła. Jakkolwiek mam...

 • Cywilizacja i człowiek - upływ czasu, przemijanie i jego przymioty

  Cywilizacja i człowiek - upływ czasu, przemijanie i jego przymioty

  Już wieki temu próbowano odnaleźć pewną prawidłowość, jaką rządziły się losy świata. Znamy zarówno bardziej ogólne teorie, jak choćby teoria postępu autorstwa Condorceta, który uważał, że rozwój ludzkości odbywa się w sposób ciągły i...

 • O sensie postu i umartwienia słów kilka

  O sensie postu i umartwienia słów kilka

  Literatura doby średniowiecza opisująca żywoty świętych często obfitowała w nierealne (z punktu widzenia wiedzy, jaką dysponujemy dzisiaj) zdarzenia, jak choćby to, że święci nawet będąc niemowlętami powstrzymywały się od spożywania mleka matki w dniach postnych. Pomijając fakt,...

 • Rola przesądów, zabobonów i nauki na co dzień

  Rola przesądów, zabobonów i nauki na co dzień

  Postrzegając otaczający nas świat, zazwyczaj staramy się wszystko, co się wokół nas dzieje, interpretować i przyjmować jako zdarzenia powodowane pewnymi prawidłowościami, o których wiemy, że istnieją w przyrodzie, w procesach społecznych i innych dziedzinach(choć często...

 • Jednostka i grupa. Konflikt praw jednostki i praw zbiorowości

  Jednostka i grupa. Konflikt praw jednostki i praw zbiorowości

  Wraz z tworzeniem się pierwszych organizmów noszących znamiona państwowości zauważalne były pewne prawidłowości, powtarzające się właściwie aż do powstania greckich polis. Przede wszystkim było to formowanie się w pobliżu dużych rzek-takich jak Nil (Egipcjanie) bądź Tygrys...

 • Cel i sens życia

  Cel i sens życia

  Życie ludzkie to nieustanne dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów. Najpierw jest to ukończenie wymarzonej szkoły, potem kupno samochodu, wybudowanie wspaniałego domu i wiele innych. Wszystkie  mają na celu zapewnić jak najszczęśliwsze życie, ale nieliczni patrzą na to...