• Trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość

  Trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość

  Wiara, nadzieja i miłość... Pomyśleć mógłby ktoś, że to wymysł ludzki do niczego nie potrzebny. Ale jak przyjrzeć się bliżej, są to cechy każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, czy języka. Wiara, nadzieja i miłość – z nimi się rodzimy i...

 • KIasztor i jego rola społeczna

  KIasztor i jego rola społeczna

  Rozumienie pojęcia klasztor nie zmieniło się od wieków i oznacza kompleks budynków w którym zamieszkują zakonnicy lub zakonnice jednej reguły. Klasztory są charakterystyczne dla wyznań chrześcijańskich. W prawosławiu zwane monasterami tworzą samodzielne jednostki...

 • Dziękczynienie jako odpowiedź na łaski otrzymane od Boga

  Dziękczynienie jako odpowiedź na łaski otrzymane od Boga

  Dziękczynienie jest odpowiedzą człowieka lub grupy ludzi na łaski otrzymane od Boga. Może ono przyjąć wyraz wewnętrzny lub zewnętrzny. Okazywane jest modlitwą lub zewnętrznym aktem wotywnym skierowanym do Tego, od którego otrzymało się dobro. Odpowiednikiem dziękczynienia w...

 • Osiem Błogosławieństw jako drogowskaz

  Osiem Błogosławieństw jako drogowskaz

  Błogosławieństwa Ewangeliczne (zob. Mt 5, 3-12) są jednym z najważniejszych przekazów Ewangelii – jest to prawo Nowego Przymierza dane człowiekowi przez Jezusa Chrystusa. Ale nie jest to jedyny obowiązujący chrześcijanina kodeks. Stanowi on kontynuację starotestamentowego...

 • Świętokradztwo i jego oddźwięk

  Świętokradztwo i jego oddźwięk

  W dobie globalizacji i błyskawicznie krążących po świecie informacji, coraz częściej docierają do nas tragiczne w skutkach wieści: rozbił się samolot, wykoleił pociąg, zatonął prom pasażerski, dokonano zamachu w metrze, wybuchła wojna... Nie jest to jedynie efekt szerszego dostępu...

 • Czym jest namaszczenie chorych

  Czym jest namaszczenie chorych

  Choroba i śmierć są naturalną koleją losu ludzkiego. Tradycja chrześcijańska naucza nas, by wykorzystać cierpienie temu towarzyszące jako środek uświęcenia i odkupienia, by połączyć je z cierpieniem samego Chrystusa. Pomocą Kościoła w tej trudnej misji są sakramenty,...

 • Drzewo poznania dobra i zła

  Drzewo poznania dobra i zła

  Było to na początku istnienia świata, kiedy jeszcze nie było zła. Bóg stworzył Raj i umieścił w nim Adama i Ewę. Dał im pod panowanie całą ziemię, dał zwierzęta, z którymi żyli w zgodzie i rośliny, które miały ich żywić. Żyli oni w wewnętrznej harmonii nie...

 • Owoce Ducha Świętego

  Owoce Ducha Świętego

  Chrześcijanin przez całe życie powinien iść za Chrystusem i naśladować Go. Jednak prawdziwe podążanie za Mistrzem nie jest możliwe bez bliskiej relacji z Nim, którą buduje się poprzez codzienną modlitwę. Poznawanie Nauczyciela dokonuje się za sprawą słuchania Jego nauki,...