• Wizyta duszpasterska

  Wizyta duszpasterska

  Wizyta duszpasterska inaczej kolęda w Polsce jest sprawowana przez proboszcza lub osoby go reprezentującej (np. wikariusza) w domach parafian. W Kościele katolickim wizyta taka wymuszona jest prawem kanonicznym. W polskiej tradycji odbywa się w okresie około Bożego Narodzenia....

 • Zakon

  Zakon

  Zakon jest przede wszystkim organizacją, w której członkowie wypełniają zasady danej religii w szczególny sposób. Członkami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni, z tym że nigdy nie tworzy się zakonów o mieszanej płci. Możliwe jest natomiast...

 • Zesłanie Ducha Świętego

  Zesłanie Ducha Świętego

  Według Dziejów Apostolskich 50 dni po żydowskim święcie paschy, i 48 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa pańskim miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego. Na apostołów, Maryję i obecne w wieczerniku niewiasty zstąpił Duch Święty: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień...

 • Żywoty świętych

  Żywoty świętych

  Osoby święte pojawiały się na świecie od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ich życie, pełne wiary, cudów oraz poświęcenia w imię miłości do Boga, było bardzo budującym przykładem dla wielu ludzi od wczesnego średniowiecza aż do dnia dzisiejszego. Z tego właśnie...

 • Tajemnica biblijnej Arki Przymierza

  Tajemnica biblijnej Arki Przymierza

  Poszukiwana przez tysiące lat, pasjonaci śnią o jej odnalezieniu, a naukowcy od jakiegoś czasu tworzą najdziwniejsze teorie o jej położeniu, wyglądzie czy zawartości. Zatem czym jest ta relikwia dwóch religii – judaizmu i chrześcijanizmu? Wspomniana Arka Przymierza jest...

 • Pokolenie JP 2

  Pokolenie JP 2

  Mianem „pokolenie JP2” określa się pokolenie osób pochodzących z różnych stron świata, które aktywnie uczestniczą w słuchaniu nauk papieża Jana Pawła II. Geneza nazwy nie jest łatwa do ustalenia. Większość ludzi wiąże powstanie tego terminu ze...

 • Sąd ostateczny

  Sąd ostateczny

  Sformułowanie to zapewne w każdym z nas wywołuje pewien niepokój. Kojarzy się z katastrofalnym końcem, z końcem życia, z końcem świata. Ale jakiego świata? Świata doczesnego, obecnego, w którym teraz żyjemy. Według wiary jest to jednak początek nowego, innego świata,...

 • Sakramenty

  Sakramenty

  Według nauk kościoła katolickiego: "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski...