• O sensie postu i umartwienia słów kilka

  O sensie postu i umartwienia słów kilka

  Literatura doby średniowiecza opisująca żywoty świętych często obfitowała w nierealne (z punktu widzenia wiedzy, jaką dysponujemy dzisiaj) zdarzenia, jak choćby to, że święci nawet będąc niemowlętami powstrzymywały się od spożywania mleka matki w dniach postnych. Pomijając fakt,...

 • Rola przesądów, zabobonów i nauki na co dzień

  Rola przesądów, zabobonów i nauki na co dzień

  Postrzegając otaczający nas świat, zazwyczaj staramy się wszystko, co się wokół nas dzieje, interpretować i przyjmować jako zdarzenia powodowane pewnymi prawidłowościami, o których wiemy, że istnieją w przyrodzie, w procesach społecznych i innych dziedzinach(choć często...

 • Kohelet, zgorzkniały staruszek czy roztropny mędrzec

  Kohelet, zgorzkniały staruszek czy roztropny mędrzec

  Aby omówić motyw vanitas zacznijmy od jego genezy i źródeł, z których się wywodzi. Pierwsze podejście do fragmentu Biblii znanego jako Księga Koheleta może nie przynieść najlepszych wrażeń, szczególnie przy braku większego rozeznania w zagadnieniach...

 • Epoka transcendencji - mistycyzm w romantyzmie

  Epoka transcendencji - mistycyzm w romantyzmie

  Koniec wieku XVIII i właściwie cały wiek XIX to niezwykle ciekawy „pokaz” poszczególnych nurtów w sztuce, nauce, bądź generalnie w szeroko pojętej kulturze. Gdybyśmy wzięli pod uwagę  tendencje, jakie panowały w poszczególnych nurtach(począwszy od...

 • Jednostka i grupa. Konflikt praw jednostki i praw zbiorowości

  Jednostka i grupa. Konflikt praw jednostki i praw zbiorowości

  Wraz z tworzeniem się pierwszych organizmów noszących znamiona państwowości zauważalne były pewne prawidłowości, powtarzające się właściwie aż do powstania greckich polis. Przede wszystkim było to formowanie się w pobliżu dużych rzek-takich jak Nil (Egipcjanie) bądź Tygrys...

 • Cel i sens życia

  Cel i sens życia

  Życie ludzkie to nieustanne dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów. Najpierw jest to ukończenie wymarzonej szkoły, potem kupno samochodu, wybudowanie wspaniałego domu i wiele innych. Wszystkie  mają na celu zapewnić jak najszczęśliwsze życie, ale nieliczni patrzą na to...

 • Śmierć i losy człowieka po śmierci w buddyzmie

  Śmierć i losy człowieka po śmierci w buddyzmie

  Bogactwo zagadnień dotyczących soteriologii w poszczególnych religiach budzi zdumienie, nawet jeśli rozpatrujemy jedynie nurty mieszczące się w obrębie najbliższej nam religii. Rzecz jasna więcej cech wspólnych można dostrzec w przypadku religii dzielących pewne...

 • Strach, nadzieja i zwątpienie - wieczność wobec ludzkiego umysłu

  Strach, nadzieja i zwątpienie - wieczność wobec ludzkiego umysłu

  Generalnie lubimy wspominać o różnych rzeczach z przeszłości. Im bardziej są one odległe w czasie, z tym większym rozrzewieniem i nostalgią przypominamy sobie o nich. Wynika to poniekąd z wypierania z pamięci pewnych negatywnych przymiotów, które towarzyszyły...