• Postać szatana w religiach i kulturze

  Postać szatana w religiach i kulturze

  Na temat pochodzenia szatana Kościół wypowiedział się oficjalnie po raz pierwszy w ustaleniach Soboru Luterańskiego IV z 1215 roku. Według tychże dekretów szatan oraz pozostałe demony zostały stworzone przez Boga jako początkowo istoty duchowe, czyste i nieskażone. Na...

 • Nowe życie, początek lepszej egzystencji

  Nowe życie, początek lepszej egzystencji

  Cud poczęcia i narodzin, to jedna z największych tajemnic istnienia ludzkości. Codziennie na świecie rodzą się tysiące dzieci, wkraczających do świata z krzykiem i przerażeniem, ale i ciekawością. Każde z nich to nowe życie, nowy człowiek, czysta karta, która zapełnia się...

 • Medytacja – nie pustka, lecz pełnia

  Medytacja – nie pustka, lecz pełnia

  Najczęściej medytacje kojarzone są z religiami Wschodu – hinduizmem, buddyzmem, taoizmem. Stanowią drogę wyciszenia, uwolnienia od problemów dnia codziennego, wyzbycia z niepotrzebnych myśli. Nauka właściwiej medytacji wymaga czasu i skupienia. Czasem dopiero po wielu...

 • Jaki jest sens życia

  Jaki jest sens życia

  Mimo że nie każdy z nas nie rodzi się filozofem, niejednokrotnie pewnie każdego nurtowało pytanie „Jaki jest sens naszego życia?”. W jaki sposób mogę odnaleźć spełnienie dzięki któremu przejdę przez życie z uśmiechem i zadowoleniem ze swojego życia? Czy...

 • Motyw Boga: Artysta, Ojciec, Sędzia – jaki jest literacki Bóg

  Motyw Boga: Artysta, Ojciec, Sędzia – jaki jest literacki Bóg

  Czytanie dzieł literackich może być formą rozrywki, źródłem przyjemności i wzruszeń, drogą poznania prawdy o człowieku lub poszukiwaniem odpowiedzi na gnębiące nas wątpliwości. Literatura wzbogaca duchowo i intelektualnie, rozwija umiejętność empatii oraz wyobraźnię....

 • Małżeństwo – instrukcja obsługi

  Małżeństwo – instrukcja obsługi

  „Ty i Ja spośród tysięcy …..” - tak zaczyna się wiersz Bolesława Leśmiana. Takie piękne życzenia i sentencje możemy znaleźć na kartkach popularnie kupowanych z okazji ślubu, a jak jest w rzeczywistości? Małżeństwo to wielkie wyzwanie, to już nie...

 • Co to jest Msza Święta

  Co to jest Msza Święta

  Msza jest podstawowym obrzędem liturgicznym, podczas którego składa się bezkrwawą ofiarę Bogu. Msza Święta odnosi się do Ostatniej Wieczerzy. Słowo msza pochodzi z tradycji łacińskiej, w której diakon kończył obrzęd słowami: Ite missa est – skończone, rozsyłam...

 • Etyka, filozoficzna dyscyplina naukowa o moralności

  Etyka, filozoficzna dyscyplina naukowa o moralności

  Etyka to nauka zajmująca się wyjaśnieniem i identyfikacji takich kategorii, jak np. dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania. Postępowanie etyczne wyjaśnić można jako zastosowanie się do pewnego zbioru, ...