• Powitanie Dziecka wśród wiernych - Ofiarowanie Pańskie

  Powitanie Dziecka wśród wiernych - Ofiarowanie Pańskie

  Czy Święto Ofiarowania Pańskiego można przyrównać do aktu Chrztu, czyli powitania dziecięcia we wspólnocie wiernych? Jaki wymiar, chociażby dla Polaków posiada ta uroczystość? Z teologicznego punktu widzenia Ofiarowanie Pańskie lub Spotkanie Pańskie, z gr....

 • Obrazy religijne kontra sztuka świecka

  Obrazy religijne kontra sztuka świecka

  Obok przedstawień życia codziennego, przyrody, osób, miejsc, równie częstym tematem w sztuce jest sfera sacrum, czyli tego, co święte, wyjątkowe, tajemnicze, nadprzyrodzone, związane z wyznawaną religią. Sztuka sakralna to element od wieków towarzyszący ludzkim...

 • Motyw śmierci w średniowieczu

  Motyw śmierci w średniowieczu

  Śmierć to motyw pojawiający się w literaturze oraz sztuce od zarania dziejów. Ludzi od zawsze fascynowała bowiem śmierć oraz jej domniemane oblicze. Budziła zarazem strach, przerażenie i ciekawość. Dlatego też najsławniejsi filozofowie snuli rozważania na jej temat, a pisarze,...

 • Rodzina, źródło stabilizacji emocjonalnej

  Rodzina, źródło stabilizacji emocjonalnej

  Najmniejszą komórką społeczną, zaraz po jednostce, jest rodzina, która od wieków towarzyszy ludzkości w rozwoju i ewolucji. Do stworzenia rodziny wystarczą dwie osoby, najczęściej odmiennej płci, choć coraz popularniejsze staje się również zawieranie...

 • Objawienia fatimskie

  Objawienia fatimskie

  Chrześcijaństwo należy do religii objawionych, czyli tych, które wiążą się z osobą proroka – założyciela oraz przejawianiem się sacrum, manifestacją świętości w świecie ludzkim. Jest to bardzo częsty motyw wielu wierzeń, począwszy od religii pierwotnych. Dla...

 • Aktywne życie w podeszłym wieku

  Aktywne życie w podeszłym wieku

  Jedyne co jest pewne w życiu to śmierć. Nie znamy okoliczności, czasu ani miejsca w jakich przyjdzie nam umrzeć, ale wiemy, że kiedyś to nastąpi. Nie możemy temu zapobiec, lecz możemy starać się żyć jak najdłużej i jak najbardziej intensywnie. Najprawdopodobniej nikt z nas nie...

 • Nałóg - nawyk, który zabija

  Nałóg - nawyk, który zabija

  Nałóg jest silnie utrwalonym i wyuczonym nawykiem. Nałóg jest zjawiskiem związanym ściśle z przyjmowaniem używek tj. alkohol, kawa, herbata, palenie papierosów, a także środków psycho aktywnych jak narkotyki lub leki. Zakorzeniony nawyk jest odczuwany jako...

 • Manicheizm, religia oparta o o bjawienia Maniego

  Manicheizm, religia oparta o o bjawienia Maniego

  Manicheizm określany jest jako system filozoficzno-teologiczny, wyznanie oraz organizacja religijno kościelna. Religia ta powstała w III wieku w Persji , swoim zasięgiem objęła znaczne obszary północnej Afryki, Europy oraz Azji. Podłożem tego wyznania stał się staroirański...