• Nagła śmierć bliskiej osoby - skutki w psychice

  Nagła śmierć bliskiej osoby - skutki w psychice

  Kiedyś muszą odejść. Podobnie zresztą jak i my sami. Czy to nasi odlegli znajomi, z którymi łączą nas sporadyczne kontakty, czy też najbliżsi, którzy są dla nas najcenniejszymi osobami na świecie. Teoretycznie każdy jest tego świadom, w praktyce jednak, kiedy już...

 • Dlaczego koniec jest konieczny? O sensie śmierci słów kilka

  Dlaczego koniec jest konieczny? O sensie śmierci słów kilka

  Niestety zdarzają się przypadki, kiedy słyszymy dość dramatyczne w wymowie sformułowania na temat sensu życia i śmierci. „To była bezsensowna śmierć” (zwłaszcza w wypadkach drogowych). „Moje życie jest bez sensu, nie chcę dłużej żyć”. Przykładów...

 • Wiara w życie pozagrobowe na przestrzeni dziejów

  Wiara w życie pozagrobowe na przestrzeni dziejów

  Pewną wspólną cechą definicji próbujących zidentyfikować istotę wiary jest podkreślanie pewnego rodzaju ufności w osobę, rzecz, bądź zjawisko, która nie ma uzasadnienia w istniejącym dorobku naukowym, ale też nie istnieje dowód mogący podważyć (bądź...

 • Wspólna modlitwa i więzi społeczne

  Wspólna modlitwa i więzi społeczne

  Wobec rozwoju socjologii na przestrzeni XIX i XX wieku jedna z koncepcji społeczeństwa, propagowana przez środowiska liberalne, stała się tak naprawdę ciężka do obronienia. Chodzi mianowicie o definicję określającą społeczeństwo jako zbiór jednostek, czy też...

 • Wolna wola wobec dylematu wyboru

  Wolna wola wobec dylematu wyboru

  W życiu cały czas musimy podejmować decyzje, choć rzecz jasna różnią się one ciężarem gatunkowym. Jedne z nich są to tak zwane życiowe wybory, decydujące o ścieżce edukacji, wykonywanym zawodzie, wyborze żony lub męża-przykładów można znaleźć naprawdę dużo. Na...

 • Wartości chrześcijańskie i ich zakorzenianie w społeczeństwie

  Wartości chrześcijańskie i ich zakorzenianie w społeczeństwie

  Wyniki wyborów z 9 października 2011 roku przyniosły niespodziankę w postaci wejścia do sejmu nowego ugrupowania politycznego, jawnie odwołującego się do antykatolickiej retoryki. Jego członkowie zresztą nie kryją się ze swoim negatywnym nastawieniem do Kościoła. Jakkolwiek mam...

 • Cywilizacja i człowiek - upływ czasu, przemijanie i jego przymioty

  Cywilizacja i człowiek - upływ czasu, przemijanie i jego przymioty

  Już wieki temu próbowano odnaleźć pewną prawidłowość, jaką rządziły się losy świata. Znamy zarówno bardziej ogólne teorie, jak choćby teoria postępu autorstwa Condorceta, który uważał, że rozwój ludzkości odbywa się w sposób ciągły i...

 • Ojczyzna matką wielu - upadek Polski jak śmierć mamy

  Ojczyzna matką wielu - upadek Polski jak śmierć mamy

  Nasza matka jest w zdecydowanej większości przypadków pierwszą osobą, z którą nawiązujemy tak silny i bezpośredni kontakt-dziecko po wstępnych czynnościach zostaje położone bezpośrednio przy matce, ta zaś od pierwszych chwil otacza go troską i opieką, szepcze do niego,...